search
בג"ס ואיכות>

פריקת מכליות צובר

2007\10\17

תהליך פריקה מומלץ למכליות צובר


(המידע נלקח מסטנדרטים שקבע האיגוד האירופאי להעברת חומר כימי (ECTA) ובשיתוף עם חברת SABIC)

 

הטיפול בגרגירי פוליאולפינים דורש ידע מסוים מאחר ואלה מוצקים המתנהגים כנוזלים ויש להם תכונות שונות. ננסה כאן להביא מעט מידע שימנע תקלות.

היווצרות של אבק, סיבים, שערות גושים וחוטים תיתכן בשל מעבר של חומר הגלם בצורה שאינה מתאימה לתכונות החומר.

שטח פנים הצינורות, מרחק ההובלה מהמשאית לסילו, מס' החיבורים בצנרת, קוטר הצנרת המובילה, לחץ האוויר בהובלה וטמפרטורת הגרגירים הם מקצת הגורמים המשפיעים על תופעות הלוואי הנוצרות מפריקה לא נכונה של החומר ממכלית הצובר.

טמפרטורת האוויר מהמפוח (המותקן על המשאית) שדוחף את האוויר בהעברת החומר כמו גם מהירות העברת החומר, הם אלמנט המפתח ביצור תופעות הלוואי, כגון: סיבים, שערות, חוטים וגושים. טמפרטורה אוויר מעל 70ºC ומהירות הובלה מעל m\s 35 הם "מתכון" לתופעות הלוואי הללו.

בטמפ' ומהירות מעל המומלץ -

·         צינור ששטח הפנים שלו "חלק" -  ייצר תופעות של שערות וחוטים.

·         צינור ששטח הפנים שלו מחוספס יותר -  ייצר בעיקר אבק וסיבים.

בכדי למנוע את התופעות הנ"ל ובעיקר את הפיכת הגרגירים לגושים אנו ממליצים:

·         להשתמש בצינור יחיד בקוטר של 4" (100מ"מ) המחובר לצינור המילוי (4" גם כן)

·         להשתמש במקסימום שני מחברים של 90 מעלות בין המשאית עצמה לסילו .

·         שלחץ אוויר בהזרמת הגרגירים לא יעלה על 0.9  בר (אטמ').

·         שטמפ' האוויר להזרמת הגרגירים לא תעלה על 70 מעלות צלסיוס.

 

אנו משתדלים לספק לכם חומרי גלם איכותיים חתוכים לגרגירים (מגורענים) בקפידה, ללא אבק, סרטים, חוטים, סיבים וגושים. בכדי למנוע היווצרות פגמים כאלה בפריקת החומרים אנא שמרו על הכללים הנ"ל.

 

בברכה,

אלי לוי – מנהל הלוגיסטיקה

בניית אתריםבניית אתרים
 
 All rights reserved © 2018 Carmel Olefins Ltd.