search
החברה>

פרופיל החברה

כרמל אולפינים בע"מ ("כרמל") הינה יצרנית הבלעדית בישראל של אתילן, פוליאתילן צפיפות נמוכה ופוליפרופילן.

 

כושר הייצור של מתקני כרמל הינו 165,000 טון פוליאתילן לשנה, 450,000 טון פוליפרופילן לשנה, 240,000 טון אתילן לשנה ו- 315,000 טון פרופילן לשנה.

 

המותגים של מוצרי החברה הם:

איפיתןâ - פוליאתילן וכפילןâ - פוליפרופילן. את הסוגים השונים של המוצרים הפולימריים ניתן לעבד בכל שיטות העיבוד: אקסטרוזיה של יריעות, לוחות, פרופילים וצנרת, הזרקה לתבניות, ניפוח, ציפוי באקסטרוזיה, עיצוב ברוטציה וכדומה.

 

בניית אתריםבניית אתרים
 
 All rights reserved © 2018 Carmel Olefins Ltd.